Үйлдвэрийн аялал

ҮЙЛДВЭРИЙН АЯЛАЛ

Нэгдүгээрт чанар бол манай компанийн зорилго бөгөөд компани нь олон улсын дэвшилтэт туршилтын хэмжилтийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мэргэжлийн чанарын хяналтын хэлтэс, түүхий эд худалдан авахаас эхлээд бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах хүртэл хатуу туршилтын үйл явц юм. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний давуу чанарыг баталгаажуулахын тулд янз бүрийн үйл явцыг хатуу хянаж байдаг.Үүний зэрэгцээ компанийн үйлдвэрлэл, ашиглалтын менежмент нь олон улсын дэвшилтэт ERP мэдээллийн менежментийг нэвтрүүлж, Мэдээлэлжүүлэлт ба Үйлдвэржилтийн менежментийн системийн гэрчилгээжүүлэлтийг нэвтрүүлсэн.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0